Bảng đếm sản phẩm – Quản lý sản xuất trong nhà máy KNK Vina, Quế Võ

Bảng quản lý sản xuất hay còn gọi là bảng đếm sản phẩm dùng bằng Led số hoặc Led matrix, hiển thị các thông tin đơn giản đến phức tạp phục vụ công tác quản lý, tiến độ sản xuất của các dây truyền sản xuất.Loại bảng điện tử Led này thường thể hiện các thông tin như: kế hoạch sản xuất, mục tiêu sản xuất, số lượng hiện tại, độ chênh lệch…..