Bảng LED đếm sản phẩm tại nhà máy sản xuất xi măng Bỉm Sơn – Thanh Hóa

Bảng quản lý sản xuất hay còn gọi là bảng đếm sản phẩm dùng bằng Led số hoặc Led matrix, hiển thị các thông tin đơn giản đến phức tạp phục vụ công tác quản lý, tiến độ sản xuất của các dây truyền sản xuất.Loại bảng điện tử Led này thường thể hiện các thông tin như: kế hoạch sản xuất, mục tiêu sản xuất, số lượng hiện tại, độ chênh lệch….. Các bảng điện tử led quản lý sản xuất này có thể còn có thêm bảng điện tử led chạy chữ một màu hoặc bảng điện tử led chạy chữ ba màu kết hợp để hiển thị mã sản phẩm hoặc thông tin truyền, phân xưởng sản xuất….Hiện nay rất nhiều các nhà máy đã áp dụng công nghệ này vào phục vụ công tác quản lý. Thường các nhà máy trong các lĩnh vực như : may mặc, đóng gói, da giầy, lắp ráp, điện tử, chế biến thủy sản. cơ khí….