Bảng Led đếm sản phẩm trong nhà máy may xuất khẩu

Các bảng điện tử led quản lý sản xuất này có thể còn có thêm bảng điện tử led chạy chữ một màu hoặc bảng điện tử led chạy chữ ba màu kết hợp để hiển thị mã sản phẩm hoặc thông tin truyền, phân xưởng sản xuất….Hiện nay rất nhiều các nhà máy đã áp dụng công nghệ này vào phục vụ công tác quản lý. Thường các nhà máy trong các lĩnh vực như : may mặc, đóng gói, da giầy, lắp ráp, điện tử, chế biến thủy sản. cơ khí….