Bảng led sắp xếp phương tiện và bốc dỡ hàng hóa

Bảng led sắp xếp phương tiện và bốc dỡ hàng hóa được công ty Hoàng Hà phát triển và cung cấp cho mọi công trình nhà nước cũng như là doanh nghiệp. Bảng led thể hiện rõ chi tiết cụ thể các quy trình và hiện trạng tại thời điểm nhập và dỡ hàng.