Đồng hồ Led cho văn phòng, nhà xưởng, trung tâm thương mại

Đồng hồ Led cho văn phòng, nhà xưởng, trung tâm thương mại là đồng hồ điện tử kỹ thuật số hiện đại có tính năng hiển thị thời gian và ngày giờ, cũng như nhiệt độ tại văn phòng, nhà xưởng, trung tâm thương mại